top of page

Aqualoop ny samarbeidspartner


Aqualoop AS er et nytt selskap som fokuserer på kommersialisering av sitt eget merd-design for offshore havbruk.


Det er Terravera sin metode som er det unike, sier Bård Skjelstad, CEO i Aqualoop AS.


- Vi håper at samarbeidet vil hjelpe oss å forstå den nye situasjonen knyttet til offshore havbruk på en bedre måte, og at det gir grunnlag for at denne driftsformen realiseres og blir en del av vår framtidige matproduksjon, legger han til.


Selskapet har utviklet en oppdrettsrigg de kaller «Aqualoop Big Dipper», for å muliggjøre havbruk i egnede områder over hele kloden. ABD er designet for å tåle å ligge i åpent hav under de tøffeste forhold, og kan forankres på ulike dyp.


Hva er deres viktigste satsinger når det kommer til bærekraft?


- Akvakultur pekes på som en del av løsningen for fremtidig bærekaftig matproduksjon, men det er ikke lett å øke produksjonen. Globalt sett er akvakultur stort sett drevet i ferskvann. Det er ikke mulig å se for seg stor vekst uten å ta i bruk sjøvann i større grad, og vi tror kystnært oppdrett som vi kjenner det i dag ikke kan vokse i tråd med behovet pga fordi det er ikke politisk ønske om det. De fleste land ser etter nye måter å drive akvakultur på, for å sikre videre vekst – og landbasert og offshore er to mulige løsninger for dette. Her ligger vårt viktigste bidrag til en bærekraftig verden. Først vil vi gjøre teknologien operativ – senere vil vi optimalisere løsningen slik at vi kan produsere «utslippsfri» fisk – det er det store målet, forteller Skjelstad.


Må tilpasse seg en ny realitet


Bransjens utfordringer, som i følger Skjelstad går igjen i stort sett alle land er at mange driver på en måte som ikke ser ut til å kunne vokse videre i tilstrekkelig grad. - Det er ulike utfordringer bak dette, og stor uenighet, men det er nærmest et faktum at det ikke legges til rette for signifikant vekst i kystnært oppdrett i åpne system noen steder, slår Skjelstad fast.


På alles agenda


- Vi kan ikke oppnå autoritet omkring bærekraft alene. Vi er teknologer og husdyrbrukere – og anses ikke som habile i forhold til bærekraft. Blant «tredjepartene» er Terravera veldig interessant på grunn av måten man jobber på. Vi har tro på faktabasert, transparent tilnærming som formidles godt, sier Skjelstad.


- Vi føler bærekraft er på alles agenda nå, så jeg tror ikke mange egentlig trenger vår oppfordring. Alle selskap må gjøre sitt beste, og vi må dele erfaringer, legger han til.


Skjelstad tror de største usikkerhetsmomentene er knyttet til interaksjonen mellom ABD og omkringliggende miljø. - Det er her vi må begynne arbeidet, avslutter han.


Terravera takker for tilliten og ser frem til et spennende samarbeid.

Comments


bottom of page