top of page

Ønsker bransjesamarbeid om oppdrettslaksSekkingstad AS er en lokal familiebedrift fra Sotra med en 100 års lang historie og sterke røtter innen produksjon, salg og markedsføring av sjømat og er i dag en av verdens største eksportører av laks og ørret. Sekkingstad eier også Skagerak Salmon i Danmark og har 2 fabrikker, Fjord Processing på Sotra og Skagerak Processing i Hirtshals.  Vi har tatt en prat med ESG og Marketing manager, Christine Fredheim om deres engasjement rundt bærekraft og Terravera.

 

Hvilke utfordringer ser dere i bransjen i et bærekraftsperspektiv?


- Vi ser utfordringer innenfor flere områder i bransjen som helhet, for eksempel kan, fiskefôr, plast og utbytte (fiskedødelighet) nevnes som vesentlige, og for den delen av verdikjeden vi opererer i; transport (spesielt fly) og råvareutnyttelse. I tillegg til disse er bransjens fragmenterte sammensetning etter primærproduksjonsleddet en utfordring for å få gjennomført endringer, sier Fredheim.

 

Hva ønsker dere konkret å se på sammen med Terravera? 


- Sammen med Terravera ønsker vi å se på fotavtrykket for oppdrettslaksen i tre av metodene som benyttes i prosessen fra fisk tas opp fra merd, til den er slaktet og ferdig pakket på pakkeri. Vi ønsker at modellen og resultatet skal være til nytte for alle aktører i næringen og at metodene som modelleres også skal være tilgjengelige for- og kunne benyttes av de fleste, sier Fredheim.

 

Hun legger til at forståelse av bærekraft har stor verdi for å møte etterspørsel fra kunder som er stadig mer opptatt av bærekraft og møter strengere krav om dette fra samfunnet. Kjedene «slåss» om å bli «net zero», forteller hun.


Hvordan kan bransjen samarbeide for å bli mer bærekraftig?


- Vi må tørre å samarbeide for å vokse ytterligere, mener Fredheim.

Vi ser åpenbare muligheter for utarbeidelser av felles standarder og felles løsninger for å løfte næringen og styrke konkurransekraften til Norsk Laks og Ørret. I tillegg vil deling av kunnskap om bærekraftige løsninger og erfaringsutveksling være med på å heve oss som bransje og åpne for nye samarbeid, metoder og standarder, sier Fredheim.


Vi har faktisk på blokken å fri til blant annet både Mowi, Lerøy og Sotra fiskeindustri i dette arbeidet for og høre om de vil dele noen tall på innsatsfaktorer spesifikt til denne modellen med Terravera, slik at modellen kan gi et mer nyansert snitt enn å bare basere seg på våre tall, oppfordrer Fredheim, og legger til:


- Men vi ser også utfordringer med deler av dette, siden bransjen er så fragmentert og flere har sine forretningsideer basert på tradisjonelle løsninger som kan være vanskelig å endre. Vi har derfor tro på at økonomiske incentiver vil være et godt virkemiddel for å fremme en raskere bærekraftig utvikling; at bærekraftige løsninger slår de tradisjonelle med tanke på inntjening og lønnsomhet, konkluderer hun.


- Kunnskap om bærekraftige løsninger vil styrke vår konkurranseevne ved å sette oss i enda bedre stand til å ta de riktige valg for selskapet, miljø, mennesker, kunder og leverandører, sier Fredheim.

 

- Sammen med Terravera ønsker vi å identifisere områder og metoder for å forbedre vår drift og aktiviteter, samt å etablere enkle, men valide, metoder for måling og markedsføring av dette arbeidet. I tillegg ønsker vi å bidra til næringen med den kunnskapen det gir, så det er det er derfor viktig at dette skal være gjort av en tredjepart, og at modellen og resultater, enkelt skal kunne deles med- og benyttes av andre i næringen, avslutter Christine Fredheim.

Comments


bottom of page